Sobota 10 grudnia
Danieli, Julii, Eulalii
RADOM aktualna pogoda

Rusza kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, czy ciebie też obejmie

dm, UM Radom 2022-04-11 14:30:00

W dniach od 11 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r. w Radomiu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie miasta. Powiatowa Komisja Lekarska będzie urzędować w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Wyścigowej 12 od godz. 15:00.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia terminu wskazanego w wezwaniu imiennym.

Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:

1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii
    zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001-2002,  które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji
  nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. próbny egzamin maturalny) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym Prezydenta Miasta w celu ustalenia innego terminu powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Prezydent określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W stosunku do osób niepełnosprawnych wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie ma konieczności osobistego stawiennictwa przed komisją. W imieniu  tej osoby  wszelkich czynności  w tym zakresie może dokonać osoba  uprawniona (tj. rodzic, przedstawiciel prawny) przedstawiając komisji dowód osobisty niepełnosprawnego, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza stwierdzające rodzaj schorzenia. Takie osoby  przyjmowane będą w pierwszej kolejności.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny tj. mężczyźni, którzy mają orzeczoną kategorię zdrowia i posiadają książeczkę wojskową zabierają ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
- książeczkę wojskową.

Dodatkowych  informacji  na temat kwalifikacji wojskowej udziela Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu  tel. (48) 36-20-571, 36-20-576, 36-20-109.

Komentarze naszych czytelników

  • NA OCHOTNIKA.

    2022-04-11 11:16:36

    MAŁYSAą PIERWSZY.

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych